Post

1 follower Follow
0
Avatar

Thẩm mỹ viện Kangnam làm chết người

Thực hư về thông tin Thẩm mỹ viện Kangnam gây chết người ra sao? Nguyên nhân do đâu gây nên? Trách nhiệm thuộc về phía nào?

Chi tiết : 

https://thammyvien.org/tham-my-vien-kangnam-lam-chet-nguoi/

https://forum.avscripts.net/member.php?384815-cangdalamchetnguoi

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/cangdalamchetnguoi

 

 

Căng da Làm chết người

Please sign in to leave a comment.